از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز

آموزش
۸ام شهریور ۱۳۹۸
از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز

از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز  حتما برایتان اتفاق افتاده است هنگامی که فلش خود را به سیستم وصل میکنید فایل های داخل را مشاهده نکرده و به جای آنها یک درایو شورت کات ...