ارور violating our terms در ورود به اینستاگرام

آموزش
۳ام آبان ۱۳۹۸
ارور violating our terms در ورود به اینستاگرام

ارور violating our terms در ورود به اینستاگرام از اتفاقاتی که طرفداران و کاربران اینستاگرام را بسیار ناراحت می کند، نشان دادن خطای Your Account has been Disabled و غیر فعال شدن حساب کاربری است. این ...