آموزش دریافت شماره شبا بانک ملی

آموزش
6th دسامبر 2019
آموزش دریافت شماره شبا بانک ملی

شماره شبا یا همان شناسه بانکی ایران، در حقیقت یک کد 26 حرفی بوده که دو حرف اول آن مشخص کننده کشور و 24 رقم بعدی، مشخص کننده شماره حساب می باشد. شماره شبا طبق ...