پیگیری وضعیت نظام وظیفه و ورود به سامانه سخا

آموزش
6th سپتامبر 2019
پیگیری وضعیت نظام وظیفه و ورود به سامانه سخا

پیگیری وضعیت نظام وظیفه و ورود به سامانه سخا پینک تولز : سامانه سخا برای پیگیری مسائل مرتبط به سربازی راه اندازی شده است تا متقاضیان خدمات از سازمان نظام وظیفه بتوانند برخی از اطلاعات و ...