پنوماتیک چیست؟

رپورتاژ
26th آوریل 2020
پنوماتیک چیست؟

هرگاه بتوانیم هوای اطرافمان را به طریقی ذخیره و فشرده نمائیم انرژی موجود در هوای فشرده می تواند کاری را برای ما انجام دهد که به آن پنوماتیک گفته می شود. عناصر پنوماتیکی: عناصر پنوماتیکی به سه ...