از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز

آموزش
30th آگوست 2019
از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز

از بین بردن ویروس شورت کات در ویندوز  حتما برایتان اتفاق افتاده است هنگامی که فلش خود را به سیستم وصل میکنید فایل های داخل را مشاهده نکرده و به جای آنها یک درایو شورت کات ...