محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ویز

آموزش
5th اکتبر 2019

محدوده طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ویز

تنظیمات طرح ترافیک در ویز

Waze نرم افزار مسیریاب محبوب این روزهاست که عده ی زیادی از کاربران از آن استفاده می کنند. پیش تر به معرفی نرم افزار ویز پرداختیم و نحوه تنظیمات ویز و کار با سخنگوی فارسی ویز را آموزش دادیم.

طرح ترافیک و طرح زوج و فرد در ویز

محدوده طرح ترافیک در ویز

پیش تر در خصوص امکانات ویز صحبت کردیم و گفتیم که به کمک ویز می توانید از دوربین های کنترل سرعت ، تصادف ها ، پلیس و.. مطلع شوید. اما مشکل عمده ی کاربران در رابطه با طرح ترافیک ویز است. متاسفانه در برنامه ی ویز هنوز امکان مشخص کردن طرح ترافیک وجود ندارد ولی بعضی از کاربران ادعا می کنند که با روشی می توان محدوده طرح ترافیک را دور زد. در ادامه روش آن را توضیح می دهیم .

تنظیمات طرح ترافیک در ویز

همانطور که گفتیم به طور رسمی مشخص کردن محدوده طرح از امکانات ویز به حساب نمی آید ولی بعضی از کاربران ادعا می کنند با تنظیمات زیر می توان از ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد جلوگیری کرد :

در منوی تنظیمات گزینه ناوبری را انتخاب و سپس گزینه پرهیز از آب راه را انتخاب کنید. همچنین در هنگام مسیر یابی با زدن گزینه routes ، سه مسیر پیشنهادی میبینید که در هر مسیر گزینه ferris و یا tools نشان دهنده طرح ترافیک و یا زوج و فرد است.

تنظیمات ویز

اما روش پیشنهادی ما برای دور زدن طرح ترافیک و یا زوج وفرد استفاده از اپلیکیشن فرمون است. در این اپلیکیشن بخشی برای مشخص کردن محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد وجود دارد که به محض نزدیک شده به طرح به شما هشدار می دهد.

محدوده طرح ترافیک در ویز, waze زوج و فرد

طرح زوج و فرد در waze

همانطور که گفتیم در نرم افزار ویز امکان مشخص کردن هشدار برای نزدیک شده به طرح ترافیک و یا طرح زوج و فرد وجود ندارد. اما شما با استفاده از دو روش بالا می توانید طرح را دور بزنید و یا با اطلاع از محدوده طرح به کمک نقشه طرح زوج و فرد و طرح ترافیک بهترین مسیر را انتخاب کنید.

آیا می توان در ویز از مسیرهایی که از محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد عبور میکند دوری کرد؟

همانطور که گفتیم برای گریز از طرح ترافیک و یا طرح زوج و فرد باید از روش های گفته شده استفاده کنید و یا از بهترین راه یعنی استفاده از اپلیکیشن فرمون برای اطلاع از مسیر های طرح زوج و فرد و یا طرح ترافیک استفاده کنید.

منبع : هیواتک

, , , , , , , , , , , ,

نظرات